Studsvik AB

Studsvik anmäler brist i samband med inventering

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 08:53 CEST

Studsvik har idag till SSI anmält en brist i samband med inventering av ett lager med strålbehandlat mineral. 150 gram av materialet saknas och befaras stulet. Materialet avger strålning i så låga doser att det är ofarligt vid allmän hantering. Det är avsett för prydnadsändamål och kan inte användas på annat sätt.

Materialet förvarades i ett låst utrymme och några tydliga tecken på inbrott finns inte. Händelsen har anmälts till polisen. Studsvik har med anledning av händelsen förstärkt skalskydd och säkerhetsrutiner i den berörda anläggningen.

Försäkringsvärdet på det försvunna materialet uppgår till cirka 6 000 kronor.

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt avveckling och rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information, kontakta:
Eva Halldén, VD Studsvik Nuclear AB, tfn 0155-22 10 38
eller 0709-67 70 38