Studsvik AB

Studsvik delårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 11:03 CEST

Fortsatt positiv utveckling i Storbritannien. Under andra kvartalet erhöll Studsvik order på leverans av en avfallsbehandlingsanläggning till Sellafield - ordervärde MSEK 190.
Studsvik tecknade avtal om demontering av det tyska kärnkraftverket Obrigheims turbinbyggnad - ordervärde MSEK 30.
Studsvik förvärvade det tyska konsultföretaget Dr. Fary.
Under andra kvartalet deltog Studsvik i ett anbudsförfarande, som senare avbröts, avseende förvärv av ett kärnteknikföretag i Storbritannien. Kostnaderna för processen, MSEK 10,1, belastar andra kvartalets resultat.
Efter rapportperioden förvärvade Studsvik samtliga aktier i det brittiska kärntekniska konsult­företaget Alpha Engineering.
Efter rapportperioden utsågs ett konsortium i vilket Studsvik ingår att slutförhandla ett operatörsavtal avseende slutförvaret för lågaktivt avfall i Storbritannien.
Utsikterna för 2007 är oförändrade. Koncernen bedöms redovisa en god organisk tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat.

Jan - juni 2007 Jan - juni 2006 Helår 2006
Koncernens nettoomsättning, MSEK 619,0 569,1 1 219,6
Rörelseresultat, MSEK 38,0 27,1 71,3
Resultat efter skatt, MSEK 29,6 9,9 34,8
Resultat per aktie efter skatt, SEK 3,60 1,20 4,24
Eget kapital per aktie, SEK 69,71 67,79 67,97
Soliditet, % 41,2 40,8 41,2Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Avfallshantering, Avveckling och rivning, Driftoptimering samt Service och underhåll. Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.


Studsvik delårsrapport jan-juni 2007
http://hugin.info/131689/R/1148701/219525.pdf