Studsvik AB

Studsvik delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:22 CEST

Koncernens nettoomsättning, MSEK 818,8 (840,2)
Rörelseresultat, MSEK 77,3 (45,3)
Resultat efter skatt, MSEK 66,8 (30,8)
Resultat per aktie efter skatt, SEK 8,18 (3,80)
Eget kapital per aktie, SEK 67,49 (70,58)
Soliditet, % 44,5 (48,8)


- Försäljningen av programvaror för kärnkraftsindustrin ökade.
- Revisionerna i kärnkraftsindustrin gav Service och underhåll ökad beläggning under tredje kvartalet.
- Kostnadsbesparingar genomförs i den tyska verksamheten. Personalstyrkan minskas med 100 personer. Kostnaderna för programmet har tagits.
- Behandlingen av en 310 ton tung ånggenerator från Ringhals påbörjades.
- Resultatprognosen står fast. 2005 års resultat bedöms väl överstiga 2004 års resultat justerat för omstruktureringskostnader.


Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ned på nedanstående länk.


http://hugin.info/131689/R/1018334/159860.pdf

För ytterligare information kontakta
Magnus Groth, Verkställande direktör och koncernchef,
tfn 0155-22 10 86 eller 0709-67 70 86 eller
Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 32
eller 0709-67 70 32.

Se även www.studsvik.se