Studsvik AB

Studsvik förvärvar amerikanska RACE

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:20 CEST

Studsvik har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i RACE Holdings LLC med verksamhet inom hantering av radioaktivt avfall i USA. Därmed nästan fördubblas Studsviks omsättning inom affärsområdet Avfallshantering. Förvärvet ger Studsvik ett kompletterande ben på den amerikanska marknaden för radioaktivt avfall.

"Den amerikanska marknaden är högintressant för Studsvik, både genom sin storlek och genom att det pågår en positiv utveckling som skapar goda affärsmöjligheter. Genom förvärvet av RACE har Studsvik en mycket god position för att växa såväl på den kommersiella amerikanska kärnkraftmarknaden som på den federala marknaden för hantering av forsknings- och militärt avfall", kommenterar Studsviks VD och koncernchef Magnus Groth.


Inbjudan till press- och analytikerträff, idag tisdag 18 april 2006

Med anledning av förvärvet av amerikanska RACE, bjuder Studsvik in till press- och analytikerträff idag tisdag 18 april, klockan 11.30 på IVA's konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm, Wenströmrummet,

Föranmälan görs på tfn 0155-22 16 42 eller e-mail
eva-lena.lindgren@studsvik.se

Mer information om förvärvet finns nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, tfn: 0155 - 22 10 86 eller 0709 - 67 70 86


Studsvik förvärvar amerikanska RACE Studsvik har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i RACE Holdings LLC med verksamhet inom hantering av radioaktivt avfall i USA. Därmed nästan fördubblas Studsviks omsättning inom affärsområdet Avfallshantering. Förvärvet ger Studsvik ett kompletterande ben på den amerikanska marknaden för radioaktivt avfall. ”Den amerikanska marknaden är högintressant för Studsvik, både genom sin storlek och genom att det pågår en positiv utveckling som skapar goda affärsmöjligheter. Genom förvärvet av RACE har Studsvik en mycket god position för att växa såväl på den kommersiella amerikanska kärnkraftmarknaden som på den federala marknaden för hantering av forsknings- och militärt avfall”, kommenterar Studsviks VD och koncernchef Magnus Groth. RACE-koncernen omsatte 2005 USD 40,6 miljoner och hade 120 anställda. RACE bedriver verksamhet i en egen processanläggning i Memphis, Tennessee, där metall och annat fast radioaktivt avfall behandlas. Företaget erbjuder även logistiktjänster och transporter av radioaktivt avfall. Studsvik erbjuder sedan tidigare bearbetning av vått radioaktivt avfall i en egen processanläggning i Erwin, Tennessee och har en ledande position på den europeiska marknaden för behandling av radioaktivt metalliskt avfall. Studsvik har i Sverige utvecklat metoder och tekniker för avfallshantering som nu kan tillämpas av RACE på den amerikanska marknaden. RACE har lång erfarenhet av hantering av stora komponenter som nu kan tillämpas på marknader utanför USA. Studsviks och RACE:s verksamheter kompletterar alltså varandra väl. I och med förvärvet kan Studsvik erbjuda kunderna kompletta avfallshanteringstjänster och får en stark bas för fortsatt expansion på den kommersiella amerikanska kärnkraftsmarknaden. Förvärvet skapar också förutsättningar för en inbrytning på den amerikanska rivningsmarknaden. Studsvik förvärvar RACE för USD 27,5 miljoner plus övertagande av rörelsekrediter på USD 8,5 miljoner. Finansieringen av förvärvet har säkrats och består av en kombination av egna medel och nya lån som tas upp i samband med förvärvet. Säljare är företagets grundare tillsammans med riskkapitalföretaget Source Capital. Grundarna fortsätter att vara aktiva i ledningen för RACE.

Inbjudan till press- och analytikerträff Idag tisdag 18 april 2006 Med anledning av förvärvet av amerikanska RACE, bjuder Studsvik in till press- och analytikerträff idag tisdag 18 april, klockan 11.30 på IVA’s konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm, Wenströmrummet, Föranmälan görs på tfn 0155-22 16 42 eller e-mail eva lena.lindgren@studsvik.se Varmt välkommen!

Om Studsvik Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Studsvikkoncernen omsatte 2005 SEK 1 116 miljoner. Avfallshantering är ett av Studsviks prioriterade satsningsområden för koncernens framtida tillväxt. Bolaget driver egna behandlingsanläggningar i Sverige för behandling av lågaktivt metalliskt avfall och historiskt medelaktivt avfall liksom även en förbränningsanläggning för torrt lågaktivt avfall. I USA erbjuder Studsvik för närvarande behandling av låg- och medelaktivt vått avfall i egna anläggningar i Erwin, Tennessee. Om RACE RACE Holdings LLC bildades 1999 och leds sedan starten av grundarna Gerald Webb, idag VD och Bob Applebaum, idag Co-Chairman. Verksamheten i RACE omfattar avfallsbehandling och transporttjänster. Företaget driver en egen processanläggning för behandling av fast, radioaktivt avfall på Presidents Island i Memphis, TN. Anläggningen är strategiskt belägen med god tillgänglighet för transporter med båt, tåg eller lastbil. Företaget har också utvecklat egna transport- och logistiktjänster specialiserade på stora flöden av radioaktiva avfallskomponenter och driver en egen transportterminal. RACE har utvecklats snabbt och har idag cirka 120 anställda och en stark kundbas. Före Studsviks förvärv ägdes företaget till 57,5 procent av riskkapitalföretaget Source Capital och till 42,5 procent av grundarna.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Groth, tfn: 0155 - 22 10 86 eller 0709 - 67 70 86