Studsvik AB

Studsvik förvärvar brittiska kärnteknikföretaget Alpha Engineering

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 08:49 CEST

Studsvik har träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i det brittiska kärntekniska konsultföretaget Alpha Engineering. Bolaget har 30 anställda och redovisade 2006 en omsättning om 1,5 miljoner GBP. Bolaget kommer att bidra positivt till Studsviks resultat från och med augusti 2007.

Förvärvet kompletterar Studviks erbjudande med ett antal specialiserade kärntekniska tjänster inom ventilation och byggteknik. Alpha Engineering har växt snabbt sedan starten för sju år sedan. Bolaget betraktas idag som marknadsledare i sina nischer, med 30 högt specialiserade och säkerhetsklassade anställda.

- Marknaden för kärntekniska tjänster är stark, och vi räknar med att den nya verksamheten tillsammans med vår befintliga verksamhet i Storbritannien kan fortsätta att växa snabbt med lönsamhet, säger Mark Lyons, chef för Studsvik UK.

Alpha Engineering är etablerat i nordvästra England på strategiska orter på den brittiska kärnkraftmarknaden. Därmed öppnar förvärvet tillväxtmöjligheter för Studsvik både på avvecklingsmarknaden och hos kärnkraftproducenterna i Storbritannien. Genom Studsviks internationella närvaro kommer Alpha Engineerings specialiserade tjänster även att marknadsföras internationellt.

Studsvik UK och Alpha Engineering har sedan tidigare ett väl etablerat samarbete vilket nu fördjupas och vidareutvecklas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, CEO och VD i Studsvik AB, tfn 0155 22 10 86.
Mark Lyons, VD i Studsvik UK Ltd, tfn + 44 191 482 7102,
eller GSM + 44 7879 491 011

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Avfallshantering, Driftoptimering, Avveckling och rivning samt Service och underhåll. Studsvik har 1 200 anställda, dotterbolag i 7 länder och företagets aktier är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.