Studsvik AB

Studsvik i konsortium som får slutförhandla avtal om drift av Storbritanniens slutförvar för lågaktivt avfall

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 17:21 CEST

Studsvik ingår i det konsortium som utsetts av NDA till "preferred bidder" avseende driften av Storbritanniens anläggning för slutförvar av lågaktivt radioaktivt avfall. Slutförhandlingar skall påbörjas inom kort med målet att teckna ett avtal med en löptid om minst fem år. Konsortiet leds av Washington Group International (NYSE: WNG).
Studsvik är en av fyra delägare i ett joint venture som leds av Washington Group International (NYSE: WNG). Konsortiet har utsetts att med UK Nuclear Decommissioning Authority (NDA) slutförhandla ett operatörsavtal avseende det brittiska slutförvaret för lågaktivt radioaktivt avfall i West Cumbria i norra England.

- Det här är ett strategiskt avtal som öppnar ytterligare möjligheter på den växande NDA-marknaden. Att vi är med i det konsortium som utsetts till "preferred bidder" är ett bevis på att Studsvik uppfattas som ett marknadsledande företag inom avveckling och rivning och hantering av radioaktivt avfall, säger Magnus Groth, Studsviks VD och koncernchef.

Konsortiets anbud avser ledning och drift av slutförvarsanläggningen samt att implementera en väl fungerande strategi för hantering av lågaktivt radioaktivt avfall i Storbritannien. Konsortiet siktar på att slutförhandla ett avtal innan oktobers utgång med en löptid om fem år med möjlighet att förlänga avtalet upp till totalt 17 år. Kontraktsvärdet bedöms uppgå till 200 - 500 miljoner brittiska pund under avtalstiden, beroende på den slutliga omfattningen av åtagandet. Studsvik har en ägarandel om 15 procent i konsortiet.

NDA har påbörjat en avveckling av äldre kärntekniska anläggningar i Storbritannien som kommer att generera stora avfallsvolymer som måste tas omhand och slutförvaras. Studsviks roll i konsortiet är att bidra med sin mångåriga expertis inom området hantering av radioaktivt avfall. De övriga två minoritetsdelägarna i konsortiet är AREVA NC och Serco Assurance.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik, 0709-677 086
Mark Lyons, President Studsvik UK, + 44 7879 491 011

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Avfallshantering, Avveckling och rivning, Driftoptimering samt Service och underhåll. Studsvik har 1 200 anställda, dotterbolag i 7 länder och företagets aktier är noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.