Studsvik AB

Studsvik säljer aktier i intressebolag

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 09:02 CEST

Studsviks helägda dotterbolag Stensand Specialserviceföretaget AB säljer sitt aktieinnehav i MSI, Marieholm Stensand Industrirengöring AB till Skanska Miab. MSI blir därmed ett helägt dotterbolag till Skanska Miab. I samband med aktieöverlåtelsen övertar Skanska Miab två servicekontrakt från Stensand. Studsvikkoncernen redovisade 2002 en nettoomsättning från de aktuella verksamheterna uppgående till 9 miljoner kronor.

MSI som bildades i början av år 2000 av Stensand och Skanska Miab erbjuder service- och underhållstjänster till fordonsindustrin i Sverige med Stensand och Skanska Miab som underentreprenörer. Under 2003 har MSI även etablerat sig i Belgien.

"MSI har utvecklats positivt, men den starka utvecklingen i Belgien medför att verksamheten idag ligger vid sidan av vår strategiska inriktning. Det känns därför naturligt att nu sälja vår andel i MSI för att fullt ut koncentrera oss på våra verksamheter i Sverige, där specialservice till fordonsindustrin fortsatt intar en viktig plats", säger Jan Bjerler, VD i Stensand.

För ytterligare information kontakta:
Jan Bjerler, VD i Stensand, tfn 0340-66 12 80, mobil 0709-67 70 80,
Sten-Olof Andersson, direktör Affärsutveckling i Studsvik, tfn 0155-22 15 20,
mobil 0709-67 71 20,
Jan Bergman, VD i Skanska Miab,
tfn 031-336 87 05, mobil 0708-67 27 54
Bertil Johansson, divisionschef inom Skanska Services, tfn 031-771 11 69,
mobil 070-299 45 00.

Kort om Studsvik
Studsvik är en teknologikoncern med ledande ställning inom nukleär teknik. Studsvik utvecklar och marknadsför produkter och tjänster, som bidrar till att lösa kunders miljö-, säkerhets- och kvalitetsproblem i samband med utnyttjande av främst nukleär teknik, men även andra industriella processer. Studsviks verksamhet är internationell och kunderna utgörs främst av kärnkraftverk och kärnbränsleproducenter, men innefattar även industriföretag och aktörer inom vårdsektorn. Studsvik består av fyra affärsområden - Nuclear Technology, Waste & Decommissioning, Industrial Services och Nuclear Medicine.