TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Sture Nordh kommenterar socialförsäkringsutredningen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 17:22 CET

– Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande är ett viktigt steg framåt för utformningen av de framtida socialförsäkringarna, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

Ett stort steg i rätt riktning, säger Sture Nordh om socialförsäkringsutredningen.

Utredningens förslag innebär att arbetslinjen stärks, sjukförsäkringen görs mer självständig och försäkringsmässig – och att företagshälsovården får en avsevärt viktigare roll att fylla för att få ned sjuktalen. Allt detta ligger väl i linje med det som TCO länge har arbetat för.

– TCO är berett att på ett konstruktivt sätt delta i trepartssamtal med regeringen, arbetsgivarna och övriga fackliga organisationer om hur socialförsäkringssystemet ska utformas.

– En väl utbyggd, högkvalitativ företagshälsovård med hög grad av integritet och självständighet är, precis som utredning säger, en nödvändig förutsättning för att vi på ett bra sätt ska lyckas pressa ned de höga ohälsotalen. Det handlar om att lägga grunden för smidigare och effektivare rehabiliteringsinsatser som stärker den enskildes omställningsförmåga.

– TCO välkomnar också en bättre samordning av de olika försäkringssystemen, så att de tillsammans stärker arbetslinjen och skapar en trygghet i omställningen. Det handlar då främst om att ersättningsnivåerna i a-kassan och sjukförsäkringen jämställs på en nivå, där ersättningen utgår från det inkomstbortfall som arbetslösheten eller sjukdomen orsakar. Denna samordning mellan a-kassan och sjukförsäkringen är, precis som utredningen konstaterar, viktig för att försäkringssystemen ska samspela på ett sådant sätt att de som vill och kan stimuleras att arbeta mer.

– Det är önskvärt att utredningens arbete nu utgör grunden för en bred parlamentarisk utredning där samtliga partier i Sveriges riksdag ingår. Socialförsäkringssystemet är en hörnsten i den allmänna välfärdspolitiken. För att en reformering av socialförsäkringarna ska vara hållbar över tid krävs det en bred politisk enighet i likhet med överenskommelsen om det reformerade pensionssystemet. TCO anser att det är väsentligt att arbetet med en sådan reformering nu inleds, säger Sture Nordh.

För mer information, kontakta:
Sture Nordh, ordförande TCO, 070-346 23 28
Ulf Öfverberg, ordförandes talskrivare, 070-283 94 11