TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Sture Nordh: LIVSLÅNGA LÄRANDET ÄR TOMMA ORD

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:41 CEST


  • En fjärdedel i yrkesverksam ålder anser det nödvändigt att komplettera sin utbildning.
  • Men två tredjedelar anser att de inte kommer att ha råd att finansiera en tid av studier.
  • 78 procent anser att det är viktigt att ge samhällsstöd för vidareutbildning i lågkonjunkturen

När TCO frågat åldersgruppen 30-55 år, dvs åldersgruppen som är verksamma i yrkeslivet svarar en fjärdedel att de kommer att behöva komplettera sin utbildning med studier på högskola eller universitet. Den främsta anledningen är att man tror det är nödvändigt för att i framtiden kunna byta jobb. Men så många som en femtedel tror att kunskapspåfyllnad behövs för att de ska vara säkra på att behålla sitt nuvarande jobb.

-Jobbens livslängd blir kortare och innehållet i jobben förnyas och blir alltmer specialiserat, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. Men möjligheterna för individen att fylla på kunskaper står och stampar på samma ruta som för 25 år sedan. Det du lär dig som ung student är den chans du får. Det livslånga lärandet är tomma ord och det duger inte längre.

Fyra av tio tillfrågade tycker inte heller att de har fått tillräckligt mycket vidareutbildning via sin arbetsgivare.

- Nu när det är lågkonjunktur är det ännu mer uppenbart att det mest lönsamma för individ och samhälle är att de arbetslösa ges ökad kompetens, säger Sture Nordh.Många som nu förlorar jobbet, riskerar att permanent hamna utanför arbetsmarknaden därför att de inte får chans att fylla på med ny utbildning. Därför måste regeringen överge sin lågbudgetlinje och satsa stort på den högre utbildningen.

Vår undersökning visar att en satsning på utbildning har ett stort folkligt stöd - 78 procent anser att det är viktigt att det är viktigt att ge samhällsstöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig i tider av lågkonjunktur.

För ytterligare upplysningar:

Jana Fromm, utredare TCO 070-481 91 24

Sture Nordh, ordförande TCO 070-346 23 28