Hammar Invest

Styrelse ändring i Hammar Invest AB

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 08:43 CET

Styrelseledamot Ulf Löwenhav har fr.o.m. 2009-12-30 begärt eget utträde. Ulf Löwenhav avgår beroende på hög arbetsbelastning i samband med ett antal utlandsuppdrag.

Styrelsen är fortfarande beslutsför och förslag på ny styrelseledamot kommer att lämnas inför årsstämman 2010.

Styrelsen
För mer information, kontakta
Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-620062

Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 210 personer och omsatte cirka 140 miljoner kronor under 2008. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.