Socialdemokraterna

Styrelse utsedd för Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 16:10 CEST

Anna A Forsberg
Presschef
08-700 26 36
070-568 32 44

Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond

Socialdemokraternas partistyrelse har idag utsett ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond. Ingvar Carlsson har utsetts till ordförande för stiftelsen.

Styrelse:

Ingvar Carlsson, ordförande
Helena Bergström
Marie Ehrling
Bo Holmberg
Leif Johansson
Wanja Lundby-Wedin
Måns Lönnroth
Ulrica Messing
Maria Schottenius


Stiftelsens ändamålsbeskrivning lyder: "För att hedra Anna Lindhs minne bildar Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti härigenom STIFTELSEN ANNA LINDHS MINNESFOND med ändamål att genom bidrag till enskilda, i första hand barn, ungdomar och kvinnor, samt till organisationer, nationellt och internationellt verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling för ett gott liv. Envar skall äga hedra Anna Lindhs minne genom att lämna gåvor till stiftelsen i form av kontanta medel."

Postgironummer till Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond är postgiro 90 12 10-5.