Stora Enso AB

Styrelsebeslut

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 10:16 CEST

Styrelsen för Stora Enso Oyj har inrättat en nomineringskommitté för bolaget. Kommitténs huvuduppgift är att förbereda förslag till aktieägarna i frågor rörande styrelsesammansättning och styrelsearvoden. Kommittén ska också bereda förslag angående styrelsekommittéernas sammansättning. Nomineringskommittén ska bestå av tre eller fyra oberoende styrelseledamöter som årligen utses av styrelsen.

Nomineringskommittén består av Claes Dahlbäck (ordförande), Krister Ahlström och Harald Einsmann.

För ytterligare information, v g kontakta:
Jyrki Kurkinen, General Counsel, tel +358 2046 21217
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har cirka 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8