Biolight International AB

Styrelseförändring i Biolight

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 14:59 CEST

Mot bakgrund av att Christer Wallin lämnat befattningen som VD för Biolight International AB lämnar han också på egen begäran med omedelbar verkan uppdraget som ledamot av bolagets styrelse. Ny VD sedan den 11 augusti är, som tidigare meddelats, Claes Holmberg.

Danderyd den 25 augusti 2003
Styrelsen

För frågor och ytterligare information kontakta Hans Larsson, styrelseordförande, 08-679 92 04 eller 070-592 92 55.

Biolight International AB skall, baserat på kunskap om de biologiska effekterna av pulserande monokromatiskt ljus, utveckla och erbjuda metoder och utrustning för effektiv behandling av sjukdomar och skador.