Tanganyika Oil Company Ltd

STYRELSEFÖRÄNDRINGAR I TANGANYIKA OIL

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:03 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44142

TANGANYIKA OIL COMPANY LIMITED: STYRELSEFÖRÄNDRINGAR I TANGANYIKA OIL

CALGARY, KANADA - Tanganyika Oil Company Ltd. ("Tanganyika Oil" eller "Bolaget") (TYK - TSX Venture, TYKS - First North, Stockholm) meddelar härmed att Mamdouh Nagati frivilligt lämnar Tanganyika Oils styrelse, detta som ett resultat av de föreskrifter som rör sammansättningen och styrelsens oberoende inför Bolagets ansökan om en notering på Stockholmsbörsens O-lista. Mamdouh Nagati lämnade Tanganyika Oils styrelse den 8 november, men kommer även framgent att behålla sin ledande roll som Executive Vice President för Tanganyika Oil och General Manager för Bolagets verksamhet i Egypten. Som en av Tanganyika Oils grundare har Mamdouh Nagati spelat en betydande för Bolagets tillväxt, och han kommer också att kvarstå som en ledande rådgivare vad gäller Tanganyika Oils framtida strategi.

Bolagets styrelse kommer härmed att bestå av följande ledamöter:

Lukas Lundin, Ordförande
Gary Guidry, Koncernchef
Bryan Benitz
John Craig
Håkan Ehrenblad
Keith Hill
William Rand

Tanganyika Oil Company Ltd. är ett kanadensiskt olje- och gasbolag med produktions- och prospekteringstillgångar i Egypten och Syrien. Bolagets aktier handlas på TSX Venture Exchange under symbolen TYK medan de svenska depåbevisen handlas på First North vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gary Guidry - Koncernchef och verkställande direktör
Tel: +1-403-716-4051
Fax: +1-403-261-1007
E-mail: gary.guidry@tykoil.com

Arlene Weatherdon - Chief Financial Officer
Tel: +1-403-716-4054
Fax: +1-403-261-1007
E-mail: arlene.weatherdon@tykoil.com

Robert Eriksson - Investor Relations
Tel: 0701-112615
Fax: 08-54501554
E-mail: robert.eriksson@tykoil.com

Sophia Shane - Corporate Development
Tel: +1-604-689-7842
Fax: +1-604-689-4250
E-mail: sophias@namdo.com