Aktiespararna

Styrelseförslaget i HQ skapar förhoppning

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 09:17 CEST

Aktiespararna har tagit del av valberedningens förslag till ny styrelse för HQ AB. Förbundet känner sig tillfredställt med den sammansättning som presenteras. Den förslagna styrelsens bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund tillsammans med dess höga grad av oberoende talar för att HQ AB nu kan få en lämplig och kompetent styrelse som ser till samtliga aktieägares intressen.

– Vi har haft en dialog med valberedningen där vi förmedlat vår förväntan på hur en ny styrelse ska se ut. Vi välkomnar förslaget i sin helhet, säger Günther Mårder.

En av de föreslagna ledamöterna är Lars-Erik Forsgårdh, Aktiespararnas tidigare VD. Han pensionerades från det uppdraget 2006.

– Vi har angett en handfull namn på personer som vi tror har den kapacitet som krävs för att svara mot den speciella situationen. Lars-Erik Forsgårdh var ett av dessa namn. Vi välkomnar honom på samma sätt som vi välkomnar de andra fyra föreslagna ledamöterna. Vi är positiva till den föreslagna helheten och anser att valberedningen har gjort ett omsorgsfullt arbete, säger Mårder.

Aktiespararna har varit tydliga i sin kritik mot den tidigare styrelsen, som ytterst bär ansvaret för det inträffade inom HQ. Förbundet har även drivit frågan om att utkräva juridiskt ansvar.

– Med den styrelse som är föreslagen har vi stora förhoppningar om att ansvarsfrågan grundligt och professionellt kommer att utredas i hela sin vidd. Vi ger fullt stöd åt styrelsen i detta arbete och följer frågan fortsatt noga, avslutar Mårder.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 23 september 2010

Günther Mårder
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer kontakta:
Günther Mårder, tfn: 0704-36 21 44