Investment AB Kinnevik

Styrelseledamot avgår

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 15:03 CEST

Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik") tillkännagav idag att Bruce Grant har meddelat bolaget att han lämnar Kinneviks styrelse. Bruce Grant har varit medlem av styrelsen sedan 1999. Styrelsen vill tacka Bruce för det mycket värdefulla arbete han har gjort för bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Edvard von Horn, ordförande, Kinnevik tel: +46 8 562 000 00
Henrik Persson, investerar & pressfrågor tel: +44 207 321 5010

Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och skogs- och pappersverksamhet inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser..

Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista.