Accelerator Nordic AB

Styrelseledamot i Accelerator lämnar styrelsen

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:55 CET

(Aktietorget: ACCE B)

John Eriksson, styrelseledamot i Accelerator i Linköping AB har meddelat att han på grund av sjukdom och per omgående beslutat att lämna sin befattning i bolagets styrelse.

- Det är mycket tråkigt att John Eriksson måste lämna styrelsen. John har varit en stor tillgång för Accelerator med sin breda erfarenhet inom medicinsk-teknisk kommersialisering samtidigt som han i kraft av sin sympatiska och öppna personlighet har kunnat lämna ett starkt positivt bidrag i styrelsearbetet , säger Staffan Persson, styrelseordförande i Accelerator i Linköping AB.

För ytterligare information kontakta VD Andreas Bunge på +46 70 824 25 25 eller
Styrelseordförande Staffan Persson på +46 8 611 01 20.

Accelerator i Linköping AB förädlar och kommersialiserar forskningsbaserade innovationer. Accelerator väljer projekt med unika väldefinierade värden. Projekten patentsöks, lösningar utarbetas för regulatoriska frågor och nödvändiga teknikbevis tas fram för att så tidigt som möjligt inleda samarbete
med industriella partner för vidareutveckling och marknadslansering. Accelerator i Linköping AB är noterat på Aktietorget. För vidare information, besök vår hemsida www.acceleratorab.se