ScanMining AB

Styrelseledamoten Jan Söderström, född 1940, lämnar sitt styrelseuppdrag från och med idag av hälsoskäl

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 16:25 CEST

Företagets styrelse består därför från 2004-07-12 av 6 medlemmar, nämligen:

Olle Widigsson, ordförande
Jan Pettersson, vice ordförande
Almar Burvall
Bengt Nordin
Claus Wedel
Reidar Östman.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Olle Widigsson, Styrelseordförande ScanMining AB tel: 070- 414 06 08


ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. Pahtavaaragruvan med en beräknad produktion av över ett ton guld per år är nu i full drift med dagbrottsbrytning, underjordsbrytning och malmanrikning. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges största dagbrottsgruvor. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida.

Se även www.scanmining.se