C2SAT

STYRELSEMEDLEMS EGET UTTRÄDE

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:33 CET

Bolaget vill meddela att ordföranden Thomas Lindwall har begärt eget utträde ur styrelsen.

För ytterligare information: kontakta Ulf Löwenhav 0701-89 89 09