CISL Gruppen AB

Styrelsen beslutar om engångsnedskrivning samt en riktad emission

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 08:59 CEST

CISL har i sin balansräkning tillgången Gamers Paradise Holding bokförd till 315 miljoner kronor. Styrelsen arbetar sedan en tid tillbaka med en genomlysning av dessa tillgångar, ett arbete som ännu inte är avslutat. Styrelsens bedömning är dock att den absoluta merparten av värdet i tillgången Gamers Paradise Holding kommer att skrivas ner. Nedskrivningen underlättar sannolikt revisorernas granskning av balansräkningen och därmed åternotering av CISL på ordinarie lista.

Styrelsen meddelar vidare att CISL med stöd av bemyndigande från årsstämma 2007 genomfört en riktad kontantemission om 240 miljoner aktier. Aktierna har placerats till en kurs av 5 öre per aktie och tillför bolaget 12 miljoner kronor i nytt kapital före emissionskostnader. Antalet aktier i CISL efter den nu genomförda emissionen uppgår till 2 717 088 830 st. Emissionen riktas till ett antal större investerare, däribland Bolagsbyggaren AB. Syftet med emissionen är att förstärka kassalikviditeten inför den kommande fokusering av verksamheten som planeras.

Styrelsen har också tagit beslut om att avbryta namnändringen, och kommer tills vidare att ha kvar namnet CISL Gruppen AB.


Stockholm 23 augusti 2007

Krister Nilsson
VD, CISL Gruppen AB (publ)
Mobiltelefon: 0768-825 868
E-post: krister@cislgroup.com

CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/

Besök: www.cislgroup.com


Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.