CISL Gruppen AB

Styrelsen för CISL Gruppen AB beslutar att finansiellt stöd till datorspelshallarna skall upphöra

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 09:24 CEST

Omstruktureringen och försäljning av verksamheten i bolaget Nordiska dataspelhallar AB med dotterbolag har till stora delar misslyckats. Styrelsen för CISL Gruppen har därför beslutat att inte längre finansiellt stödja verksamheten och därmed är förutsättningen att rädda bolagen mycket liten. Styrelsen har uppmanat ledningen i dotterbolaget Nordiska dataspelhallar AB att under dagen ta ställning till om bolaget ska sättas i konkurs.


Stockholm 28 augusti 2007

Krister Nilsson
VD, CISL Gruppen AB (publ)
Mobiltelefon: 0768-825 868
E-post: krister@cislgroup.com

CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/

Besök: www.cislgroup.com


Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.