Ekomarine AB

Styrelsen för Ekomarine ansöker om att försätta bolaget i konkurs

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 13:59 CET

Styrelsen för Ekomarine AB (publ) beslutade idag den 11 november 2011 att till Stockholms tingsrätt lämna in ansökan om att Ekomarine försätts i konkurs med hänvisning till att bolaget anses vara på obestånd.

Ett intensivt arbete har den senaste tiden lagts ner för att hitta en lösning på bolagets finansieringsbehov. Med mål att endera inleda ett industriellt samarbete eller att sälja bolagets patent har långtgående förhandlingar förts med två av de globalt ledande aktörerna inom båtbottenfärgbranschen.

Förhandlingarna med en av parterna har lett fram till ett konkret erbjudande om ett samarbetsavtal kopplat till intensifierad utveckling av bolagets produkter samt fördelning av framtida försäljningsintäkter. För att de kommande två åren finansiera Ekomarines del av samarbetet krävs ytterligare kapital. På den korta tid som stått till buds har ledningen inte lyckats få garantier för ett sådant kapitaltillskott. Ledningen har inte heller lyckats utverka ett så kallat brygglån för att finansiera en tänkbar emission.

Som framgår av Ekomarines bokslutskommuniké den 27 oktober 2011 har bolaget tillgängliga likvida medel. Dessa består dock av förutbetalda bidrag från EU-kommissionen och avser delfinansiering av ett Life+ projekt. Enligt kommissionens regelverk kan bidraget endast aktiveras om bolaget har motfinansiering för samma belopp.

”Vi befinner oss i en mycket beklaglig situation” säger Ulf Holmström. ”I ett läge där en av världens absolut största tillverkare av båtbottenfärger vill inleda ett nära utvecklings- och eventuellt framtida försäljningssamarbete kan vi inte finansiera vår del av arbetet, trots att vi har likviditet genom bidraget från EU. Att en av världens största aktörer ser en potential i vår teknik och vill satsa egna resurser på att utveckla den tillsammans med oss bedömer jag som ett attraktivt erbjudande till såväl befintliga som potentiella ägare. Vi är dock i nuläget förhindrade att använda de utbetalda EU-medlen för att löpande finansiera verksamheten, vilket enligt våra jurister skulle kunna betraktas som subventionsmissbruk”, säger Ekomarines ordförande Ulf Holmström i en kommentar.

Samtliga i styrelsen och övriga i bolagets ledning har gjort sitt yttersta för att hitta lösningar som garanterat en fortsatt verksamhet och därmed möjlighet för framtida vinster för samtliga ägare och övriga intressenter. Trots ett hårt och dedikerat arbete inom en pressad tidsram måste vi med sorg konstatera att vi inte lyckats.

För mer information
Ulf Holmström, ordförande Ekomarine AB
T: +46 (0) 706 144 504
E: ulf.holmstrom@ekomarine.se

Jan Buckhöj, VD
T: +46 (0) 708 770 186
E: jan.buckhoj@ekomarine.se