Kulturdepartementet

Styrelsen för Konstnärsnämnden beslutad

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 13:24 CET

Regeringen har i dag utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Konstnärsnämnden den 1 januari 2010 t.o.m. den 31 december 2012.

Dekanen Ingrid Elam
Bildkonstnären Christina Eriksson Fredriksson
Fil.dr Anders Forsman
Skådespelaren Niklas Hjulström
VD Lotta Lekvall
Koreografen Efva Lilja
Tonsättaren Ida Lundén
F.d. rektorn Göran Malmgren
F.d. kulturrådet Johan Bengt Pålsson
Bildkonstnären Håkan Rehnberg
Redaktören Jannike Åhlund

Vidare har regeringen för samma period utsett Ingrid Elam att vara ordförande i styrelsen och Håkan Rehnberg att vara vice ordförande i styrelsen.

Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga bidrag och ersättningar till konstnärer, samt omfatta ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Konstnärsnämnden ska hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden samt löpande bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet. Förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden.


Kontakt:
Cecilia Jehler
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91