Semcon

Styrelsen för Semcon avvisar JCEs förlängda erbjudande

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 08:58 CET

JCE Group AB har i pressmeddelande den 23 november 2006 offentliggjort resultatet av JCEs erbjudande till aktieägarna i Semcon AB (publ) innebärande att JCE när acceptperioden löpt ut endast erhållit accepter motsvarande 20,1 procent av kapital och röster i Semcon. Därutöver har JCE förvärvat aktier motsvarande ytterligare 2,0 procent av kapital och röster i Semcon. JCE anger vidare att budet fullföljs och att acceptperioden förlängs till den 12 december 2006.

Styrelsen för Semcon noterar att detta innebär att aktieägare motsvarande närmare 80 procent av kapital och röster i Semcon valt att ej acceptera JCEs erbjudande. Vidare konstaterar styrelsen att handeln i Semcon-aktien sker till kurser som överstiger JCEs erbjudande. Styrelsen förvånas över att JCE fullföljer erbjudandet trots den ytterst begränsade anslutningen.

Styrelsen står fast vid sin rekommendation till aktieägarna i Semcon, att ej acceptera det nu förlängda erbjudandet och konstaterar att aktieägare representerande absoluta merparten av aktierna i Semcon delar styrelsens uppfattning och att dessa ägare valt att ej acceptera erbjudandet.

För mer information kontakta:
Christian W. Jansson, Ordförande i styrelsen för Semcon AB, tfn 070-995 02 01