Custos AB

Styrelsen föreslår inlösen av aktier

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 11:33 CEST

Styrelsen i Custos föreslår inlösen av var fjärde aktie i Custos med likvid i form av tre aktier i Bilia samt 64 kronor kontant per inlöst aktie.

Custos styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma som avses hållas den 30 september 2003 för att fatta beslut om inlösen av var fjärde aktie i Custos med likvid i form av tre aktier i Bilia samt 64 kronor kontant per inlöst aktie. Det totala värdet av denna inlösen uppgår till 394 miljoner kronor 1) , motsvarande 40 % av Custos totala substansvärde. Total likvid per inlöst aktie enligt förslaget uppgår därmed till 281,50 kronor1. Custos substansvärde och aktiekurs var 179 respektive 159 kronor per aktie den 28 augusti 2003. Vederlaget avses utskiftas i mitten av december 2003.

Custos VD Mikael Nachemson kommenterar: "Inlösenprogrammet ligger i linje med Custos strategi att maximera värdet för bolagets aktieägare bland annat genom utskiftning av tillgångar så länge aktiemarknaden värderar bolaget med rabatt."

Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70)

Antaget senaste betalkurs för Bilia-aktien den 28 augusti 2003