Profilgruppen AB

Styrelsen föreslår utdelning om 1,50 kr per aktie

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 14:02 CET

Fjärde kvartalet

* Intäkter 230,5 Mkr (192,2), upp 20 procent jämfört med föregående år
* Rörelseresultat 4,1 Mkr (2,1), vilket belastats med kostnader för skiljeförfarande om 1,9 Mkr
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,0 Mkr (18,5)
* Resultat per aktie 0,21 kr (-0,08)


Året

* Intäkter 901,4 Mkr (764,3), upp 18 procent jämfört med föregående år
* Rörelseresultat 29,2 Mkr (-10,5), vilket belastats med kostnader för skiljeförfarande om 3,7 Mkr
* Nettoresultat 15,6 Mkr (-13,7)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,4 Mkr (28,4)
* Resultat per aktie 3,17 kr (-2,77)
* Styrelsen föreslår utdelning om 1,50 kr per aktie (0,00).


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Claes Seldeby kommenterar:

”Återhämtningen under 2010 ger oss förutsättningar för ökad marknadsnärvaro och stärkt konkurrenskraft under 2011.”

____________________________________________
Kontaktpersoner för information:
Claes Seldeby, VD och Koncernchef, mobil 073-230 05 70
e-post: claes.seldeby@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se
____________________________________________
Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 16 februari 2011 kl 14.00.

För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 6-14.
Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.