Digital Vision AB

Styrelsen i Digital Vision har fastställt konverteringskursen till 4,50 kronor i den förestående emissionen av konvertibla skuldebrev

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 08:56 CEST

Solna, 2005-10-24 – Styrelsen har fastställt konverteringskursen till 4,50 kronor i den förestående emissionen av konvertibla skuldebrev med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Vid full konvertering kan antalet aktier öka med 8 929 698 vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 19 procent efter full utspädning och med beaktande av den föreslagna emissionen av konvertibla skuldebrev.

De konvertibla skuldebreven föreslås emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp om 135 kronor, vilket motsvarar totalt cirka 40,2 miljoner kronor.

Avstämningsdag hos VPC för rätt att deltaga i emissionen är den 28 oktober 2005. Detta innebär att sista dag för handel i Digital Visions aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 25 oktober 2005.


Erik Penser Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Digital Vision.Stockholm den 24 oktober 2005
Digital Vision AB (publ)

Digital Vision erbjuder innovativa produkter för restaurering, förbättring, färgkorrigering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom efterbearbetningsindustrin för bearbetning av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är, med sina Nucoda produkter, ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.
Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision (US) i Los Angeles, USA och Nucoda Ltd i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag.
Äganderätten till alla ovan namngivna varumärken, oavsett om de är kända eller inte, tillhör deras respektive företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Ekström, E-mail: robert.ekstrom@digitalvision.se, mobil: +46-733 55 26 02
Digital Vision AB (publ), Solna Strandväg 98, SE-171 54 Solna
Hemsida: www.digitalvision.se