Effnet AB

Styrelsen i Effnet Holding AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 08:53 CEST

Effnet Holding AB (publ) offentliggör idag prospekt och anmälningssedlar med anledning av förestående företrädesemission av aktier. Prospektet och anmälningssedlarna finns tillgängliga på www.effnetholding.se samt på www.remium.com. Prospektet hålls även tillgängligt hos Effnet Holding, Teknikringen 1H, 583 30 Linköping och hos Remium AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 STOCKHOLM. Emissionen kommer att tillföra Effnet Holding cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader under förutsättning att emissionen fulltecknas.

Direktregistrerade aktieägare i Effnet Holding kommer att erhålla anmälningssedlar samt VD-brev per post omkring den 6 oktober 2010.

Villkor i korthet

En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Emissionskursen är 4 öre (0,04 kronor) per aktie.

Tidplan i korthet

Teckningsperiod:                              4 oktober – 18 oktober 2010

Handel med teckningsrätter:              4 oktober – 13 oktober 2010

Handel med betalda tecknade aktier: 4 oktober 2010 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Remium AB är finansiell rådgivare till Effnet Holding i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Hånell, CEO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00, 0703-17 77 93; Jonas Saric, avgående CFO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00, 0708-99 86 18, alternativt Pernilla Glännfjord, tillträdande CFO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00.

OM EFFNETKONCERNEN

Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:

Digital Broadcasting

Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.

Header Compression

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se.