Electrolux AB

Styrelsen i Electrolux kallar till extra bolagsstämma den 16 juni 2004 för genomförande av inlösenerbjudandet

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 13:38 CEST

Vid ordinarie bolagsstämma den 21 april 2004 beslutades om ett inlösenerbjudande till aktieägarna i Electrolux. Anmälningsperioden för inlösenerbjudandet löper under perioden 4 maj – 1 juni 2004. Styrelsen i Electrolux har idag beslutat kalla till en extra bolagsstämma att äga rum den 16 juni 2004 på vilken aktieägarna föreslås fatta erforderliga beslut för genomförande av inlösenerbjudandet.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nedsättning av Electrolux aktiekapital med högst 76.652.650 kronor genom inlösen av högst 15.330.530 aktier. För varje inlöst aktie skall betalas 200 kronor, det vill säga sammanlagt högst 3.066.106.000 kronor.

För att möjliggöra en skyndsam utbetalning till aktieägarna föreslår styrelsen även att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 76.652.650 kronor genom nyemission av högst 15.330.530 inlösenbara aktier av serie C. Teckningskursen skall uppgå till 5 kronor per aktie. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Handelsbanken. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att beslutet om inlösen av aktier och utbetalning till aktieägarna enligt inlösenerbjudandet kan verkställas utan den tidsfördröjning som inhämtande av rättens tillstånd innebär, om bolaget samtidigt genom nyemission tillförs ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet. Handelsbanken har åtagit sig att teckna och låta inlösa dessa aktier av serie C. Vidare föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om bl a nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av de nyemitterade aktierna av serie C.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras omkring den 26 maj 2004. Styrelsens fullständiga förslag till beslut på den extra bolagsstämman, med angivande av exakta nedsättningsbelopp, antal aktier som ska inlösas samt antal aktier som ska nyemitteras, kommer att offentliggöras senast den 9 juni 2004.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter - kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare - säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2003 en omsättning på 124,1 miljarder kronor och 77.100 anställda.

För mer information
Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.