Modul 1 Data AB

Styrelsen i Modul 1 fortsätter utvärdera Softronics bud och inhämtar värderingsutlåtande från oberoende expertis

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 17:02 CEST

Med anledning av att Softronic AB (publ) har riktat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Modul 1 Data AB (publ) har Modul 1s styrelse vid ett extra styrelsemöte den 5 oktober beslutat att fortsätta utvärdera Softronics bud samt att inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis. Styrelsen avser att offentliggöra värderingsutlåtandet i samband med att styrelsen offentliggör sin uppfattning om Softronics erbjudande i enlighet med punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”Takeover-reglerna”).

Styrelseledamoten i Modul 1 Bengt Stillström, som är största ägare i Modul 1 med ca 15 procent av rösterna och kapitalet, är också styrelseordförande och stor ägare i Traction, som i sin tur äger ca 23 procent  av kapitalet och 21 procent  av rösterna i  Softronic. Bengt Stillström deltar därför inte styrelsens i Modul 1 handläggning av frågor som är relaterade till Softronics erbjudande i enlighet med reglerna om intressekonflikt i punkt II.18 i Takeover-reglerna.

 

För mer information kontakta Modul 1s styrelseordförande Johan Kihl tel nr: 0706 - 15 07 15

Om Modul 1

Modul 1 levererar kundspecifika IT-lösningar och bransch- och verksamhetsspecifika eTjänster som stödjer våra kunders affärsverksamhet. Våra kunder är stora och medelstora företag inom bank & finans och offentlig verksamhet. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed Partner och Microsoft Gold Partner. Vi är även nära partner med Oracle och IBM. Modul 1 är noterat på OMX Nordiska Börslista Nordic small cap Information technology och har satt kunskap i system sedan 1992. För mer information, besök www.modul1.se.