Stormfågeln

STYRELSEN I STORMFÅGELN FÖRESLÅR ORDNAD AVVECKLING AV VERKSAMHETEN

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 13:58 CET

Styrelsen i Stormfågeln AB har under det senaste året lagt ner mycket arbete på att försöka hitta en intressent att samarbeta med eller som kunde vara beredd att överta rörelsen helt eller delvis. Det har i första hand rört sig om stora internationella företag som tillverkar och/eller konstruerar så kallade drivlinor, dvs propelleraxlar och propellrar. Trots flera positiva signaler har något avtal ännu ej kunnat komma till stånd. Under denna tid har bolagets likviditet blivit alltmer ansträngd.

Bolaget står nu inför att endera göra en nysatsning och besluta om ännu en nyemission, detta skulle enligt styrelsens mening kräva ett delvis nytt affärskoncept och att betydande belopp satsas inom en snar framtid, eller att under ordnade former avveckla bolagets verksamhet. Styrelsen föreslår sistnämnda väg. Detta utesluter inte att någon ny affärsmöjlighet kan uppkomma under tiden eller att något annat företag vill apportera in sin rörelse i Stormfågeln AB och därigenom på ett snabbt och billigt sätt få tillgång till en etablerad handelsplats för aktier och ett stort antal befintliga aktieägare.

Mot bakgrund av ovanstående har bolaget idag kallat aktieägarna till en extra bolagsstämma att hållas på Lindskog Malmström Advokatbyrå, Östermalmsgatan 87 E torsdagen den 18 februari 2010 kl. 16.00.

Kallelsen finns tillgänglig på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

Stockholm den 29 januari 2010

Ytterligare information:
Peter Wasmuth, VD Stormfågeln AB, telefon 070 655 39 73

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Stormfågeln Pressrelease 2010-01-29.pdf

Om Stormfågeln
Stormfågeln är ett företag som skapats för att kommersialisera ett fartygsprojekt, som bygger på en uppfinning som består i en kombination av ett skrov och en propellerkonstruktion som radikalt minskar miljöpåverkan, genom en minskad bränsleförbrukning och mindre vågsvall, jämfört med traditionella snabbgående båtar och fartyg. Uppfinningen är patenterad i 20 och patentsökt i 8 sjöfartsländer.