Svenska Rugbyförbundet

STYRELSEN: Många strategiska beslut fattade i helgen

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 08:42 CET

I lördags sammanträdde förbundsstyrelsen och agendan var som vanligt välfylld. Bland annat tilldeles Eskilstuna landskampen Sverige vs Schweiz efter ett mycket attraktivt anbud.

Matchen kommer att spelas på Tunavallen den 5 maj. Arenan är helt nybyggd och tar in över 8000 varav 6000 sittplatser. Till landskampen kopplas naturligtvis även en längre marknadsföringkampanj och en TAG-leverans för stadens skolor. Även en TAG-turnering är planerad till Tunavallen samma dag.

Andra beslut som togs:

Helgen för sjumanna-SM flyttas till den 16/6, alltså helgen innan midsommar. Beslutet var enhälligt från samtliga närvarande ledamöter

Planerna för ett riksidrottsgymnasium är långt gångna. Utvecklingsansvarige Urban Söderberg redogjorde för vilka faktorer som avgör placering och vilka politiska beslut som krävs för att RIG:et ska bli verklighet. Det finns en stor efterfrågan hos landets unga rugbyspelare att söka till RIG. Möten med lämplig skola har också genomförts med mycket goda resultat.

Förbundets ekonomi debatterades också flitigt. Skattmästare Jörgen Nord redogjorde för en förväntad prognis om ca 200.000 i resultaträkningen och en likviditet om strax under 100.000. Förbundet har därför inom den snaraste framtid arbetat bort budgetunderskottet från 2004. En stark ekonomisk rapport är alltså att vänta för bokslutet 2006.

Rambudgeten för 2007 diskuterades flitigt, många viljor finns, och det är styrelsens delikata uppdrag att fördela den pengapåse som finns. Tyvärr, för budgetförhandlingarnas del, så finns det fortfarande ett antal osäkra faktorer. Som exmpel är styrning av de 500 extra miljonerna till idrotten (Handlaget 2) fortfarande inte kommunicerat från regeringskansliet.

Utvecklingsansvarige Urban Söderberg redogjorde också för att nytt projekt "Öppna dörrarna för fler" som syftar till att sprida rugby ytterligare i landet. Drygt 900.000SEK är sökta från RFs fond för speciella insatser. Ansökan är inlämnad, och nu väntar en beredning av projektetansökan. Vid ett godkännande kan detta enskilt bli den största satsningen som förbundet gjort i modern tid.

Generalsekreterare Per Gjörloff ålades av styrelsen att bringa klarhet i vad som händer på den internationella fronten vid FIRAs årsmöte 30/11 - 2/12 2006. Det finns flera punkter på den dagordningen, bland annat vad som händer med U18 EM, damlandslagssäsongen samt inte minst vad FIRA gör för att RWC ska sändas utanför rugbyns hemländer.

En del säger att man ska spara det bästa till sist, och det får vi väl anamma även på Rugbyförbundet. Det är därför ett stort nöje att hälsa Mats Wilander tillbaka till U18-landslaget. Mats har en gedigen tränarerfarenhet och kommer att vara förbundet och landslaget till stor nytta.