CISL Gruppen AB

Styrelsen meddelar

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 11:12 CET

På begäran av styrelsen i Eurovip Group AB (publ), och i samråd med Remium AB, har styrelsen i CISL Gruppen AB (publ) beslutat att flytta fram datum för avlämnande av bokslutskommuniké till måndagen den 5/3 2007.

Detta görs för att samordna information, då bägge bolagen på var sitt håll kommer att redovisa delar av Telecomverksamheten som under december köptes av Eurovip Group AB (publ).


Stockholm 21 februari 2007

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/Besök: www.cislgroup.comOm First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.