Västra Götalandsregionen

Styrelsen vill använda 15 Mkr för att införa Frisktandvård

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 08:59 CEST

Primär- och tandvårdsstyrelsen begär hos regionstyrelsen att få använda 15 Mkr av det egna kapitalet för att finansiera införandet av Frisktandvård. Styrelsen har regionfullmäktiges uppdrag att införa möjligheten till abonnemangstandvård inom folktandvården i regionen.

Det är ett viktigt mål för folktandvården att fler unga vuxna fortsätter med regelbunden tandvård för att behålla den goda tandhälsa man bygger upp inom barn- och ungdoms¬tandvården. Fördröjda kontroller kan öka risken för att tand- och munhälsan försämras och att vårdkostnaderna blir högre. Tanken med frisktandvårdsmodellen är att erbjuda bastandvård till ett fast pris för att stimulera till god egenvård och fortsatt regelbunden tandvård.
Delårsbokslut och årsprognos
Primär- och tandvårdsförvaltningens helårsprognos för 2006 är efter första kvartalet en positiv avvikelse på 6 Mkr i jämförelse med budget. För perioden januari-mars i år redovisar förvaltningen ett resultat på 13 Mkr.
Produktionen för perioden är 3,6 procent högre än beställda nivåer. I jämförelse med första kvartalet 2005 är förändringen positiv motsvarande 3,1 procent. En positiv produktivitetsutveckling kan avläsas mellan åren.

Primär- och tandvårdsstyrelsen godkänner delårsbokslutet mars 2006 och översänder rapporten till regionstyrelsen.
Folktandvården Skaraborg fick utmärkelse för sitt arbetsmiljöarbete
Folktandvården Skaraborg har arbetat så framgångsrikt med sin arbetsmiljö att de fått utmärkelsen ”Största förbättringen av arbetsvillkorindex (AVI) i Sverige 2005” från Nyckeltalsinstitutet. Styrelsen uppmärksammade detta.


Kontaktperson: Hans Johanson, primär- och tandvårdsdirektör, 0708-39 997 80, Calle Blomberg, controller ekonomi, 070-3437896, Yvonne Ericsson, controller verksamhetsutveckling, 070-5281761, Lars Mård, controller personal, 070-9623199.
Politiska kommentarer: Lena Jansson (s), ordf, 070-5561784, Nestor Vega (v), vice ordf, 070-5667269.