Västra Götalandsregionen

Styrelsen vill att fler tandläkarstudenter tas in

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 16:40 CET

Primär- och tandvårdsstyrelsen vill att utbildningsplatserna för tandläkarstudenter i Västra Götalandsregionen ökar från 60 till minst 80 per år för att det bättre ska motsvara framtidens rekryteringsbehov.

Personalförsörjningsplanen för regionen visar på ett gap mellan nyutbildade tandläkare och pensionsavgångar. Dessutom finns det kapacitet att öka det årliga intaget av studenter vid grundutbildningen på Odontologen.

Primär- och tandvårdsstyrelsen begär att regionstyrelsen och Göteborgs universitet i samverkan ansöker hos utbildningsdepartementet om ett ökat antal utbildningsplatser.
Investeringsplan 2006-2008
Områdena i primär- och tandvårdsförvaltningen har redovisat ett investeringsbehov på totalt 337,3 miljoner kronor för perioden 2006-2008. För 2006 är det gemensamma investerings¬behovet 138 miljoner kronor. Det kan jämföras med det disponibla utrymmet på 219,4 miljoner kronor.
Störst är det samlade behovet av reinvesteringar (65,7 miljoner). För primärvården handlar det om utbyte av medicinteknisk utrustning samt datautrustning och tandvården behöver byta ut behandlingsstolar och datautrustning. Fastighetsinvesteringarna (54,2 miljoner) för året rör om och tillbyggnader av befintliga lokaler inom respektive driftområde.

Primär- och tandvårdsstyrelsen har mottagit informationen om investeringsplanen för 2006-2008. Styrelsen har beviljat respektive driftområde investeringsmedel som motsvarar behovet. Varje område återrapporterar till styrelsen i sin ordinarie ekonomiska uppföljning när de använder investeringsmedel.
Ansökan om utvidgad förskrivningsrätt för avancerade specialistsjuksköterskor
Primär- och tandvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ansöker om utvidgad förskrivningsrätt för avancerade specialistsjuksköterskor/nurse practitioner hos Socialdepartementet.
Primärvården i Västra Götaland har i samverkan med Socialstyrelsen och Högskolan i Skövde tagit fram en 60 poängs påbyggnadsutbildning till s k nurce practitioner. Det är fyra mycket erfarna distriktssköterskor som genomgått denna påbyggnadsutbildning. Primärvården Skaraborg ansökte 2004 om en tidsbegränsad dispens för utvidgad förskrivningsrätt avseende ett fåtal antibiotika för förskrivning inom området infektionssjukdomar. Ansökan avslogs då, men nu görs ytterligare en ansökan efter goda erfarenheter av den nya arbetsformen.
Överenskommelse Primärvården FyrBoDal
Primär- och tandvårdsstyrelsen godkände överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 om primärvård för invånarna i Lysekil och Strömstads kommuner under tiden 1 april 2006-31 december 2007.
Kontaktperson: Hans Johanson, primär- och tandvårdsdirektör, 0708-39 997 80, Calle Blomberg, controller ekonomi, 070-3437896, Yvonne Ericsson, controller verksamhetsutveckling, 070-5281761, Lars Mård, controller personal, 070-9623199.
Politiska kommentarer: Lena Jansson (s), ordf, 070-5561784, Nestor Vega (v), vice ordf, 070-5667269.