Poolia

Styrelsens beslut avseende likviditetsgaranti

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 09:46 CEST

Styrelsens beslut avseende likviditetsgaranti

I syfte att främja likviditeten i aktien har styrelsen för Poolia beslutat att ingå avtal med Enskilda Securities inom ramen för Stockholmsbörsens system för likviditetsgaranti.


För mer information kontakta:
Björn Örås, styrelsens ordförande, tel: 070-5267997, 08-545 27 990
Mats Edlund, koncernchef och verkställande direktör, tel: 08-555 650 50