Accelerator Nordic AB

Styrelseordföranden ökar sitt innehav i Accelerator Nordic

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 14:17 CEST

Staffan Persson, styrelseordförande och tillika en av huvudägarna i Accelerator Nordic AB, har idag förvärvat ytterligare 1050 000 aktier i bolaget. Därmed uppgår Perssons innehav till 16618 527 aktier eller 25,2 procent av kapitalet.

I Accelerators nyemission, som genomfördes under december 2008, tecknade Staffan Persson aktier för 5 miljoner kronor utöver sin pro rata andel, och totalt för 10,3 miljoner kronor.

- Jag känner en stor tilltro till affärsmöjligheterna i Accelerators projektportfölj och att det kommer att leda till en omvärdering av aktien. Det är helt rätt tid att gå upp i ägande, säger Staffan Persson.

För ytterligare information kontakta Staffan Persson på +46 8611 00 98 eller Andreas Bunge på +46 70 824 25 25