Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Styrkebesked från Servicehandeln

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 08:50 CET

Servicehandeln har nu definitivt lämnat lågkonjunkturen bakom sig. Under det tredje kvartalet ökade omsättningen med 3,4 procent, vilket är den starkaste utvecklingen på två år. Inte sedan kvartal tre år 2008 har utvecklingstakten överstigit 3 procent.

Servicehandeln är en heterogen bransch och tillväxten skiljer sig åt mellan de olika branscherna. Under det tredje kvartalet var det fast foodrestaurangerna som uppvisade starkast tillväxttal inom servicehandeln med en ökning på 4,5 procent. Det betyder att fast foodsegmentet fortsatte på den bana av hög och stabil tillväxt som de följer sedan år 2009. Stabil tillväxtökning stod också caféerna för även om de inte riktigt lyckades leva upp till de höga tillväxttal på nära sju procent som de uppvisade under årets första hälft. En ökning med 3,6 procent jämfört med föregående år får dock betraktas som godkänt.

– Det är ett styrkebesked att svensk servicehandel nu uppvisar den starkaste tillväxttakten på två år, säger Bengt Hedlund VD för Svensk Servicehandel & Fast food. Samtliga segment växer, men alldra snabbast växer fast foodmarknaden just nu, säger han.

Spel- och tobaksbutikerna lyckades äntligen vända den trend av negativa tillväxttal som de uppvisade under årets första hälft. För första gången under år 2010 presenterade de positiva tillväxttal under tredje kvartalet. Trots att många små kioskägare har det tufft i dag på grund av minskade marginaler inom tobakssegmentet, och mycket låga marginaler på spel och andra former av ombudstjänster så ökade segmentet omsättningen med 3,1 procent under tredje kvartalet år 2010.

Vände uppåt gjorde också Minilivssegmentet som uppvisade en ökning med 4,0 procent jämfört med samma period år 2009. Detta efter två negativa kvartal följt av ett kvartal med nolltillväxt. Trafikbutikerna hade den svagaste tillväxten i branschen och ökade med blygsamma 1,7 procent.

Sett till hela branschen är omsättningsutvecklingen den starkaste på två år. Branschens framtidstro har dock minskat sedan föregående kvartals rekordnivå. Den tidigare höga optimismen förklaras främst av att man från lågkonjunkturens botten bara kunde växa åt ett håll, uppåt. Den dämpade framtidstron bland branschens företag bör därför sannolikt tolkas som ett styrkebesked. Dessutom är det fortfarande 22 procentenheter fler av företagen som tror att försäljningen kommer att öka än de som tror att försäljningen kommer att minska.

Mer finns att läsa i Servicehandelsindex kvartal tre år 2010.
__________________________________________________________________________________
För eventuella frågor eller intervjuer kontakta:

Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food tel. 08-505 970 31, 070 862 2191