Länsstyrelsen i Norrbottens län

Styrning av el vid en bristsituation

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 15:22 CET

För att kunna prioritera hur elen ska användas vid elbrist har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att utveckla ett nytt system. Systemet kallas för ”Styrel” och står för ”Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer”. Nu påbörjar kommuner och elnätsföretag arbetet med att identifiera de samhällsviktiga elanvändarna i Norrbotten.

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid en situation med elbrist. På så sätt möjliggörs selektiva bortkopplingar i elnätet och hänsyn kan tas till de användare som har störst behov av el. Att styra elen till dessa användare kan minska konsekvenserna för samhället vid en situation med elbrist samtidigt som elnätet skyddas.

Styrel bygger på att berörda parter arbetar gemensamt. Länsstyrelsen initierar och leder arbetet i länet där kommuner arbetar tillsammans med elbolag för att identifiera prioriterade användare. Arbetet med Styrel kommer att pågå under hela året innan det är färdigt.

Media hälsas välkommen till en presskonferens efter det regionala möte som hålls med kommuner och elbolag. Vid presskonferensen deltar följande representanter för den regionala projektgruppen: Roger Lindmark, informationsansvarig, Vattenfall, Urban Rönnbäcksäkerhetschef, Luleå kommun och Karin Börjesson, chef för krishanteringsenheten, Länsstyrelsen.

Tid:
Torsdag 24 februari, kl.13.30
Plats: Länsstyrelsen, Stationsgatan 5, Luleå, lokal: Ugglan.

Välkommen!

För mer information kontakta:
Karin Börjesson, Länsstyrelsen, 0920 – 96306, 073 - 809 63 06
Roger Lindmark, Vattenfall, 070 - 695 59 42
Urban Rönnbäck, Luleå kommun, 0920-45 37 30.