Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SU:s ambulansenhet nominerad till GötaPriset

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:41 CET

Från hallmattan till röntgenbordet kallas ett projekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets,
SU, ambulansenhet som nu nominerats till GötaPriset.

Målgruppen är höftledspatienter, som slipper plågsam väntetid på sjukhuset akutintag genom att
behandlingen påbörjas redan i ambulansen.
När sjuksköterskan under färden till sjukhuset klarat av fixering av benet, smärtlindring, EKG och
röntgenremiss får patienten ett snabbspår direkt in till röntgen.

Modellen har tidigare praktiserats på stroke- och hjärtpatienter, berättar Gunilla Tornberg och
Ingela Wennman, sjuksköterskor på SUs ambulansenhet som initierat projektet.

– Höftledspatienterna är den största patientgruppen med ortopedisk skada som åker ambulans,
säger de, och pekar på att höftledpatienten oftast är en äldre kvinna.

– Om hon genom en bättre behandling slipper de vanligaste komplikationerna som trycksår,
infektioner, blodproppar och förvirring sparas inte bara lidande utan också vårddagar och i
slutänden samhällsresurser.

Projektet har också ett genusperspektiv. De manliga patienterna i kontrollgruppen får oftare
smärtlindring än kvinnorna. I pilotprojektgruppen får alla patienter smärtlindring.

Projektet vann 2006 Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris för ”stor patientnytta i en
ömtålig grupp”, samt var en del i Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2006.
Nominerat projekt kommer att presenteras på KvalitetsMässan den 20-22 november på Svenska
Mässan i Göteborg. KvalitetsMässan är Nordens största konferens och fackmässa om
verksamhets- och samhällsutveckling.

Bland årets medverkande kan nämnas kommun- och
finansmarknadsminister Mats Odell, Cissi Elwin, vd för Svenska Filminstitutet, hjärnforskaren
Martin Ingvar, Kattis Ahlström, chefredaktör för Ica-Kuriren, äventyrarna Fredrik Sträng och
Renata Chlumska, professorerna Stefan Einhorn och Dick Harrison, samt ”stressdoktorn”
Tomas Danielsson.

GötaPriset har sedan 1989 delats ut till landets bästa förnyelseprojekt i offentlig sektor.
GötaPriset kommer att utses av en jury bestående av stadsdirektör Åke Jacobsson, Göteborgs
Stad, regiondirektör Johan Assarsson, Västra Götalandsregionen, generaldirektör Lena Jönsson,
Verva, direktör Britta Rundström, Sveriges Kommuner och Landsting, vd Jerry Karlsson, SIQ
och rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet. Förutom äran får det vinnande projektet en
prischeck på 150 000 kronor.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Verva, Sveriges Kommuner
och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Göteborgs universitet.

För ytterligare information kontakta:
Projektledarna Gunilla Tornberg, tfn 0739-04 66 83 och Ingela Wennman, tfn 0704-94 47 97
Mats Kihlgren, Enhetschef ambulans/SU, tfn 0736-88 93 94