Sublime Consulting AB

Sublime har byggt Företagarnas nya webbplats i EPiServer 7.1 CMS med Responsiv Webbdesign

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 14:42 CEST

Företagarnas nya webbplats är byggd i EPiServer 7.1 CMS  med responsiv webbdesign för att anpassa webbplatsen efter enheten den ses med.Webbplatsen använder sig av EPiServers funktioner för blocks och utnyttjar det lovordade on page editing-läget för att göra redaktörernas arbete så effektivt som möjligt. 

Inför beställningen sammanfattades målbilden med den nya webbplatsen i följande tre huvudkriterier:
- Företagarnas nya webbplats ska vara en inspirations- och kunskapsportal för företagare
- Webbplatsen ska förmedla alla de fördelar det är att vara medlem i Företagarna
- Webbplatsen ska också lyfta fram Företagarnas nätverk, Företagarnas kunskap om företagande och alla de aktiviteter som dagligen genomförs i hela organisationen

Projektet hade en mycket snäv tidsram där upphandlingen avgjordes i mars och en helt ny webbplats med ny design skulle levereras den 28:e juni inför Almedalsveckan.
Genom ett målmedvetet arbete från kravspecifikation och strukturhantering till utveckling och grafisk form har webbplatsen nu lanserats inom angiven tidsplan.

Genom att bygga webbplatsen i EPiserver 7.1 CMS  har redaktörerna på Företagarna full möjlighet att dra nytta av bland annat blocks- och on page editing-funktionalitet som gör det dagliga arbetet mer effektivt.
Läs mer om blocks och on page editing på:http://www.episerver.se/Produkter/EPiServer-7-CMS/

Webbplatsen är byggd med responsiv webbdesign för att optimera upplevelsen för besökarna, oavsett om de besöker den från en mobil, läsplatta eller laptop.

Se den nya webbplatsen på:
http://www.foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.För mer information kontakta: Mia Kim, VD Sublime Consultingmia.kim@sublime.se


Sublime är ett snabbfotat konsultföretag som kombinerar oberoende rådgivning (t ex förstudier och analyser) med användarvänlig gränssnittsdesign och pragmatisk leverans av webblösningar baserade på standardprodukter. Vi har sedan starten 1996 byggt mer än 400 webbplatser, varav över 90 baseras på verktyget EPiServer CMS. Sublime är ett finansiellt stabilt bolag med högsta kreditbetyg från UC (5) och Soliditet (AAA).