Svolder AB

Substansvärde 2009-12-23: 65 SEK/aktie

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 09:04 CET

Svolders substansvärde var oförändrat med 65 SEK/aktie föregående vecka.
Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, ökat med 80 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 67 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.

Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70