Svolder AB

Substansvärde 2009-12-30: 65 SEK/aktie

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 09:05 CET

Svolders substansvärde var oförändrat med 65 SEK/aktie föregående vecka.

Under kalenderåret 2009 ökade Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, med 80 procent. Detta var 11 procentenheter bättre än det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX som under motvarande period steg 69 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.

Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70