Svolder AB

Substansvärde 2010-01-08: 70 SEK/aktie

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 09:45 CET

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.

Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70