Svolder AB

Substansvärde 2010-02-19: 72 SEK/aktie

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 08:41 CET

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.


Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.


Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.

Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70