Geveko AB

Substansvärde den 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 12:29 CEST

Gevekos substansvärde per den 30 juni 2003 beräknas till 161 SEK per aktie att jämföras med 168 SEK per aktie den 30 december 2002. Under perioden har utdelning till aktieägarna utbetalats med 9 SEK per aktie.

Under perioden januari-juni har aktier sålts för 12,3 MSEK. De fem största aktieinnehaven som svarade för 39% av portföljens värde, utgjordes av Astra Zeneca, Ericsson, Cisco Systems, SCA och Sandvik. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 30 juni 2003 var 110 SEK per aktie att jämföras med 92 SEK per aktie den 30 december 2002. Substans­rabatten beräknas till 32%. Aktiens avkastning under januari-juni 2003 beräknas till 29,3%. Under samma period har SIX Return Index ökat med 9,5%.

Göteborg den 1 juli 2003
AB GEVEKO (publ)

För tabeller, se bifogad fil