Geveko AB

Substansvärde den 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 15:16 CEST

Gevekos substansvärde per den 30 september 2004 beräknas till 188 kronor per aktie att jämföras med 192 kronor per aktie den 30 december 2003. Under perioden har utdelning till aktieägarna utbetalats med 10 kr per aktie.

Under 2004 har aktier för 13,5 mkr nettosålts. Under september har aktier nettoköpts för 1,1 mkr. De fem största aktieinnehaven som svarade för 46% av portföljens värde, utgjordes av Ericsson, Sandvik, Volvo, SCA och Handelsbanken. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 30 september 2004 var 164:50 kronor per aktie att jämföras med 150 kronor per aktie den 30 december 2003. Substansrabatten beräknas till 12,5%. Aktiens avkastning under perioden januari-september beräknas till 16,3%. Under samma period har SIX Return Index ökat med 13,5%.

Göteborg den 1 oktober 2004
AB GEVEKO (publ)