Vostok Nafta

SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD PER 28 FEBRUARI 2006

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:13 CET

Substansvärde per aktie: USD: 44,08, SEK: 348,79

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) februari 2006: 0,70%

ROS-indexutveckling, februari 2006: 7,25%

Tre största innehaven 28 februari 2006 (Procent av aktieportföljen):
1. Gazprom 90,71%
2. TNK BP Holding pref 4,55%
3. Valkyries PC 2,13%


Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 28 februari 2006 uppgick till 2 080,1 miljoner USD eller omkring 16 457,0 miljoner SEK enligt kurs SEK/USD 7,91. Antalet aktier per den 28 februari 2006 var 47 183 346. Avseende den del av Vostok Naftas aktieportfölj som utgörs av aktier noterade på RTS har värdet beräknats utifrån köpkurs vid stängning den 28 februari 2006. För övriga i portföljen ingående noterade aktier beräknas värdet utifrån den per 28 februari genomsnittliga köpkursen vid stängning, enligt två av varandra oberoende mäklarfirmor på den ryska aktiemarknaden.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.Per Brilioth
Verkställande direktör