Vostok Nafta

SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD PER 29 AUGUSTI 2008

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:06 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49776Substansvärde per aktie: USD: 14,71, SEK: 94,86

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) augusti 2008: -14,01%

RTS-indexutveckling, augusti 2008: -16,30%

Tre största innehaven 29 augusti 2008 (Procent av aktieportföljen):
1. Black Earth Farming 17,76%
2. TNK BP Holding Pref 8,08%
3. Kuzbassrazrezugol 7,06%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 29 augusti 2008 uppgick till 677,17 miljoner USD eller omkring 4 365,63 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,4469. Antalet utestående aktier per den 29 augusti 2008 var 46 020 901. Avseende den del av Vostok Naftas aktieportfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 29 augusti 2008.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.Per Brilioth
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 08-545 015 50