Vostok Nafta

SUBSTANSVÄRDE I VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD PER 31 JANUARI 2007

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 08:58 CET

Substansvärde per aktie: USD:70,86, SEK: 492,34

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) januari 2007: -6,39%

Utveckling av substansvärde, Gazprom , januari 2007: -6,92%

Utveckling av substansvärde, övrigt , januari 2007: -3,43%

RTS-indexutveckling, januari 2007: -4,11%


Tre största innehaven 31 januari 2007 (Procent av aktieportföljen):
1. Gazprom 89,83%
2. TNK BP Holding pref 2,18%
3. Black Earth Farming 1,69%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 januari 2007 uppgick till 3 267,44 miljoner USD eller omkring 22 702,53 miljoner SEK enligt kurs SEK/USD 6,95. Antalet aktier per den 31 januari 2007 var 46 111 525. Avseende den del av Vostok Naftas aktieportfölj som utgörs av aktier som är noterade har värdet beräknats utifrån köpkurs vid stängning den 31 januari 2007.

I syfte att infomera om värdeutveckligen av den delen av aktieportföljen som inte utgörs av Gazprom-aktier, kommer Vostok Naftas månatliga substansvärdesrapportering fortsättningsvis även att inkludera utvecklingen av substansvärdet av Gazprominvesteringen respektive utvecklingen av substansvärdet av övriga investeringar.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.


Per Brilioth
Verkställande direktör